Đồng Hương nhỏ Boss đặc biệt Sản phẩm nhựa Công ty TNHH

MBBR Media Lọc
MBBR Bio Media
Nhựa Lọc Media
Floating Filter Media
Thêm sản phẩm
Trung Quốc Tongxiang Small Boss Special Plastic Products Co., Ltd. nhà máy sản xuất companyPics.title1 companyPics.title2 companyPics.title3 companyPics.title4 companyPics.title5
1 2 3 4 5 6
VỊ TRÍ PATENTS QC TRIỂN LÃM Sản xuất ĐỘI

Tongxiang Small Boss Special Plastic Products Co., Ltd.

Đồng Hương Công ty TNHH Sản phẩm nhựa đặc biệt được thành lập vào năm 1992, là một doanh nghiệp công nghệ cao toàn diện chuyên về R & D, sản xuất và bán phương tiện sinh học MBBR như một ng... Đọc thêm